Budget Deficit in Poland – a Choice and a Necessity

Jolanta Maria Ciak

Abstract


A balanced budget implies a necessity for budget revenue and budget expenditure to be compatible so that financial liquidity of the budget sector is obtained. In practice a full synchronisation between income and expenditure is hard to achieve, hence an imbalance between them in the form of budget surplus or budget deficit. The latter is the most frequent in most of the countries with a market economy.

The aim of the article is to present budget imbalance from both the theoretical and practical point of view in Poland.  The article constitutes a confirmation for conclusions put forward in an article published in Bank i Kredyt in 1997 which assumed unavoidability of budget deficits in Poland in the years that followed and the fact that the budget deficit was forced.

Despite the fact that Poland met the satisfactory deficit target of below 3% of GDP and the public debt amounted to much below 60% of GDP (mainly resulting from redemption of treasuries from OFE (Open Pension Funds) within the framework of the OFE reform), an increase of the deficit and the debt in value terms can be observed.

 


Keywords


Budget deficit, public debt, budget balance, budget imbalance

Full Text:

PDF

References


Alesina, A. & Perotti, R. (1996 May). Budget Deficit and Budget Institutions, NBER Working Paper, 5556, 3.

Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2015 roku. (2016). Warsaw: NIK, 256-271.

Ball, L. & Mankiw, N.G. (1995). What Do Budget Deficit Do?. https://www.kansascityfed.org/publicat/sympos/1995/pdf/%20s95manki.pdf (18.12.2016).

Barro, R.J. (1988 August, 1989 Sprong). The Ricardian Approach to Budget Deficits. The National Bureau of Economics Research. Working Paper, 2685, Journal of Economic Perspectives, 3, 2, 37-54.

Brauninger, M. (2005 December). The Budget Deficit, Public Debt and Endogeneus Growth. Journal of Public Economic Theory, 7, 5, 827-840.

Ciak, J. (1997). Deficyt budżetowy – wybór czy konieczność. Bank i Kredyt, 4, 38-44.

Ciak. J. (2002). Deficyt budżetowy – zagrożenie dla finansów publicznych. Bank i Kredyt, 5, 22-29.

Ciak. J. (1999). Niektóre dostosowania finansowe do wymogów Traktatu z Maastrich. Acta Universitstis Nicolai Copernici, Toruń, Ekonomia XXIX, 43-53.

Ciak, J. (2012). Źródła finansowania deficytu budżetu panstwa w Polsce, Warsaw: CeDeWu.

Ciak, J. (2013 September). Transformations of Budget Deficit between 1980 and 2012 in Poland. Studia UBB Negotia, 3, 58(LVIII), 45-69.

Ciak, J. (2014 September). Fiscal rules as one of the Elements of the Institutional Environment of Fiscal Policy. Studia UBB Negotia, 3, 59(LIX), 5-18.

Ciak, J. (2015). Nierównowaga fiskalna sektora samorządowego w Polsce w latach 2009-2013. Samorząd terytorialny w Polsce. Uwagi de lege lata i de lege ferenda, J. Wantoch-Rekowskiego, ed., Wloclawek, 137-148.

Ciak, J. & Kołosowska, B. (2015).The Changes in the Pension System in Poland In the Context of the Budget Deficyt and Public Debt in the years 1999-2014. Tax Law vs Tax Frauds and Tax Evasion, V. Babcak, A. Romanova & I. Vojnickova (eds.), Kosice, I, 69-80.

Franek, S. (2016a). Trwałość reguł fiskalnych jako kryterium ich oceny: http://www.knfpan.pan.pl/images/Fin._19-16_6-S.Franek.pdf (18.12.2016).

Franek, S. (2016b). Trwałość reguł fiskalnych jako kryterium wiarygodności fiskalnej: https://www.obserwatorfinansowy.pl/forma/rotator/trwalosc-regul-fiskalnych-jako-kryterium-wiarygodnosci-fiskalnej/ (18.12.2016).

Gizyński, J. (2013). Polityka fiskalna w strefie euro. Warsaw: CeDeWu.

Kamerschen, D., Kenzie, R. Mc. & Nardinelli, C. (1990). Ekonomia, Issue I, Warsaw: Polish Scientific Publishers PWN.

Keynes, J. M. (1985). Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza. Warsaw: Polish Scientific Publishers PWN.

Kiedrowska, M., Marszałek, P. (2003). Polityka pieniężna i fiskalna w teoriach makroekonomicznych. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, LXV. Zeszyt 1, pp. 72-90.

Kosterna, U. (1995). Deficyt budżetowy państwa i jego skutki ekonomiczne. Warsaw: Polish Scientific Publishers PWN.

Krawczyk, M. (2004). Czy deficyt budżetowy i dług publiczny mogą być neutralne. Ekonomista, 5, 817-831.

New Universal Encyclopaedia, (1995). Warsaw: Polish Scientific Publishers PWN.

Owsiak, S., Kosek – Wojnar, M. & Surówka, K. (1993). Równowaga budżetowa. Deficyt budżetowy, dług publiczny.Warsaw: Polish Scientific Publishers PWN.

Owsiak, S. (2013). Dylematy interpretacyjne przy ocenie sytuacji finansowej państwa, Materials of the 9th Congress of Polish Economists, Warsaw.

Owsiak, S. (2005). Finanse publiczne. Teoria i praktyka. Warsaw: Polish Scientific Publishers PWN.

Pinho, M.M. (2004). Political Models od Budget Deficits: a literature review, Marco 2004, Universiti of Porto, Working Papers, Investigacao – Trabadhos em curso, 138, 1-44.

Postuła, M. (2011). Reguły fiskalne na świecie i w Polsce. Master of Busiess Administration, 5(162), 39-55.

Próchnicki L. (2012). Rola deficytu budżetowego w gospodarce – ewolucja teorii. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, no. 27, Szczecin, pp.163-186.

Redo M. (2016). Granica bezpieczeństwa ekonomicznego państwa - deficyt budżetowy a rynkowy koszt kapitału w krajach Unii Europejskiej, Typescript duplicated, Torun.

Report on the Implementation of the State Budget in the period from 1st January to 31st December, 2000r. (2001). Warsaw: Council of Ministers.

Report on the Implementation of the State Budget in the Years 2010-2015.

Budget Laws in the Years 2016-2017.

Siwińska-Gorzelak, J., (2006). Znaczenie instytucji budżetowych dla równowagi fiskalnej. (red) Brzozowski, M., Gierałtowski, P., Milczarek, D., Siwińska-Gorzelak, J. Instytucje a polityka makroekonomiczna i wzrost gospodarczy, Warsaw: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Skica, T. & Pater, R. (2010). Ocena wpływu kryzysu finansowego na stan finansów publicznych w Polsce, „e-Finanse – finansowy kwartalnik internetowy”, 4, http://www.efinanse.com/artykuly_eng/157.pdf (17.12.2016).

Spychała, J. (2012). Ocena deficytu budżetowego i długu publicznego w latach 2005-2010 w świetle fiskalnych reguł konwergencji. Zeszyty Naukowe UE w Poznaniu, 232, 30-43.

Spychała, J. (2013). Stan budżetu państwa w obliczu światowego kryzysu gospodarczego na tle Unii Europejskiej. Nierówności a Wzrost Gospodarczy, 30, 261-269.

Spychała, J. (2014). Dyscyplina fiskalna w strefie euro w warunkach kryzysu finansowego. Studia Oeconomica Posnaniensia, 2, 6(267), 128-146.

Wernik, A. (1998). Deficyt budżetowy – mity i rzeczywistość. Polityka finansowa. Budżet. Stopa procentowa. Ubezpieczenia. Warsaw: Institute of Finance, 10.
DOI: https://doi.org/10.19197/tbr.v16i1.81

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Print ISSN: 1643-8175, Online ISSN: 2451-0955, DOI prefix: 10.19197, Principal Contact: tbr@wsb.torun.pl