Project management model for implementation of budgeting in the University - case study

Patrycja Anna Sznajder

Abstract


As far as budgeting process itself and the concept of project management are relatively accurately described in the literature, there is no research concerning the implementation of budgeting according to the requirements of project management. This paper is a case study of the implementation of budgeting in the university and is intended to fill this gap and become an inspiration for theory and practitioners alike, involved in the management of projects in the area of finance.


Keywords


project management, budgeting

Full Text:

PDF

References


Ćwiąkalska-Małys, A. (2007). Próba tworzenia budżetu kosztów w państwowej szkole wyższej. Badania Operacyjne i Decyzje, (3-4), 5-20. Retrieved from

http://orduser.pwr.wroc.pl/DownloadFile.aspx?aid=80,

Jackson, P., & Klobas, J. (2008). Building knowledge in projects: A practical application of social constructivism to information systems development. International Journal of Project Management, (26), 329-337. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijproman.2007.05.011

Janczyk-Strzała, E. (2014). Budżetowanie jako narzędzie zarządzania kosztami uczelni niepublicznych w świetle wyników badań. Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (343), 164-172. Retrieved from

http://www.dbc.wroc.pl/Content/26445/Janczyk-Strzala_Budzetowanie_Jako_Narzedzie_Zarzadzania_Kosztami_2014.pdf,

Maurer, I. (2010). How to build trust in inter-organizational projects: The impact of project staffing and project rewards on the formation of trust, knowledge acquisition and product innovation. International Journal of Project Management, 28(7), 629-637. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijproman.2009.11.006

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskie uczelnie i nauka 2007-2015. Podsumowanie działań Ministerstwa

Nauki i Szkolnictwa Wyższego, (2015). Retrieved from http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/polskie-uczelnie-i-nauka-2007-2015-podsumowanie-dzialan-ministerstwa-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego.html ,

NASA. Space Fight Program and Project Management Handbook (updated: 2014). Retrieved from https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/20150000400.pdf,

Orzechowski, R. (2009). Zarządzanie transformacją biznesu i IT. E-mentor 28(1), 88-94. Retrieved from,

http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/28/id/621,

Ossowski, M. (2010). Przesłanki udanego wdrożenia budżetowania. The Journal of Management and Finance, (d. Prace i Materiały wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego), 4(4), 121-129. Retrieved from

http://jmf.wzr.pl/pim/2010_4_4_9.pdf,

Perminova, O., Gustafsson, M., & Wikstrom K. (2008). Defining uncertainty in projects – a new perspective, International Journal of Project Management, 26(1), 73-79. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijproman.2007.08.005

Pinto, J., Slevin, D., & English, B. (2009). Trust in projects: An empirical assessment of owner/contractor relationships, International Journal of Project Management, 27(6), 638-648. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijproman.2008.09.010

Pisarska, A. (2013). Budżet jako plan działania oraz instrument zarządzania szkołą wyższą (na przykładzie uczelni publicznej), Studia i Materiały, Miscellanea Oeconomicae, 17(2), 183-194. Retrieved from

http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/368_15_pisarska.pdf,

Uniwersytet Jagielloński - Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym. Raport Końcowy Modele zarządzania uczelniami w Polsce, 2010. Retrieved from http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/bdfa51cb239812bbeac12dfa59be461c.pdf,

Urbanek, P. (2015). Przesłanki i bariery budżetowania operacyjnego w uczelni publicznej. Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (399), 477-484. Retrieved from

http://www.dbc.wroc.pl/Content/30234

/Urbanek_Przeslanki_i_Bariery_Budzetowania_Operacyjnego_w_Uczelni_2015.pdf,

Walczak, W. (2010). Uwarunkowania i czynniki wpływające na sukces projektu. E-mentor, 35(3), 17-24. Retrieved from

http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/35/id/751
DOI: https://doi.org/10.19197/tbr.v15i3.61

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Print ISSN: 1643-8175, Online ISSN: 2451-0955, DOI prefix: 10.19197, Principal Contact: tbr@wsb.torun.pl