Actions of financial institutions in Poland in the context of socially responsible management of human resources

Justyna Kłobukowska

Abstract


Due to the special nature of the core activities of financial institutions associated with the offering of products and financial services, the goal of this article was determined to focus on identifying categories of actions that are taken in the context of socially responsible management of human resources in Poland. Fifteen Polish financial institutions were subject to comparative analysis and forty-four projects completed in 2015 were studied. The results of the analysis made it possible to identify the six leading areas wherein CSR strategies were implemented with employees in mind.


Keywords


CSR, społeczna odpowiedzialność biznesu, zarządzanie zasobami ludzkimi, HR, pracownicy, instytucje finansowe

Full Text:

PDF

References


Antczak, Z., Borkowska, S. (ed.) (2014). Przyszłość zarządzania zasobami ludzkimi. Dylematy i wyzwania, Warsaw: Difin.

Bednarska-Olejniczak, D. (2015). Employer Branding a CSR – bank jako pracodawca społecznie odpowiedzialny. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szizeiińskiego - Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 41, 237-250.

Cohen, E., Taylor, S., & Muller-Carmen, M. (2010). HR’s role in corporate social responsibility and sustainability. SHRM Foundation. Alexandria.

Dziawgo, L. (2003). Eco-offers of banks and investment funds. Poland & international trends, Toruń: Wydawnictwo UMK [UMK Publishing House].

EU OSHA, https://osha.europa.eu/pl/themes/good-osh-is-good-for-business (access: 23.09.2016).

Green Paver for Promoting an Eurovean Framework for Corvorate Soiial Resvonsibility. (2001). Commission of the European Communities. Brussels.

Hon, L. C., Bruner, B., (2000). Diversity issues and public relations. Journal of Publii Relations Researih, 12(4), 309-340.

Khan, M. Z. (2016). Management of corporate volunteers and the effects of volunteering on the well-being and engagement of employees: A Review and Framework for Future Research. International Journal of Human Resource Studies, 6(3), 74-86.

Łukasiewicz-Kamińska, A. (2014). Działania społecznie odpowiedzialne firm na rzecz pracowników W S. H. Zaręba, M. Zarzecki (ed.), Etyka katoliika a duih kavitalizmu Warsaw: KONTRAST.

Makuch, Ł. (2011). Normy i standardy svołeiznej odvowiedzialnośii biznesu (CSR). Przewodnik vokluizowyih standardaih svołeiznej odvowiedzialnośii biznesu oraz relaijaih i wsvółzależnośiiaih vomiędzy nimi zaihodząiyih. Warsaw: Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie.

Nakonieczna, J. (2008). Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw międzynarodowych, Warsaw: Difin.

Nieżurawski, L., Owczarczyk-Szpakowska, G. (2015). The importance of corporate social responsibility for selected stakeholders. Toruń Business Review, 14(1), 5-19.

Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki 2014. (2014). FOB.

Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki 2015. (2015). FOB.

Pęciłło, M. (2011). Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy a społeczna odpowiedzialność biznesu w ujęciu norm SA i ISO. Bezvieizeństwo Praiy: nauka i vraktyka, (3).

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, & Crido Taxand. (2014). Standard Social Accountability 8000 materials. Warsaw. https://www.mr.gov.pl/media/15751/pracodawcy_rp_norma_sa_8000.pdf

Raport Menedżerowie CSR AD 2015. (2015). FOB.

Svołeizna odvowiedzialność biznesu a bezvieizeństwo i higiena vraiy. (2006). Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy. Luksemburg.

Stawicka, E. (2016). Innowacje społeczne w kontekście zarządzania kapitałem ludzkim w środowisku pracy. Szkoła - Zawód - Praia, (12). Trendy CSR 2014. (2014). FOB.

World Business Council for Sustainable Development. (2000). Corvorate Soiial Resvonsibility: Making Good Business Sense.
DOI: https://doi.org/10.19197/tbr.v15i4.60

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Print ISSN: 1643-8175, Online ISSN: 2451-0955, DOI prefix: 10.19197, Principal Contact: tbr@wsb.torun.pl