Sustainable Development Implementation In Poland And In Other Member States Of The European Union

Philippe Burny, Benon Gaziński, Lech Nieżurawski, Czesław Sobków

Abstract


In this paper, with the use of selected headline indicators, an attempt was made to analyse the performance of sustainable development in Poland and in other EU Member States. An analysis and assessment of headline sustainable development indicators for EU-28 in the years 2004-2015 was made and Eurostat served as a source of required data. During this period, Poland has been obliged to meet a number of the Union criteria and received financial support from the EU budget. A ranking of countries has been proposed, reflecting their progress in the implementation of sustainable development, depicting the place occupied by Poland.


Keywords


key indicators, sustainable development, EU budget

Full Text:

PDF

References


A European Union strategy for sustainable development, European Commission, Luxembourg 2002.

Bukowski Z., Zrównoważony rozwój w systemie prawa, Wydawnictwo “Dom Organizatora”, Toruń 2009.

Figures for the future. 20 years of sustainable development in Europe? A guide for citizens, Eurostat, European Commisssion, Luxembourg 2012.

Furtado C., Mit rozwoju gospodarczego, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1982.

Gaziński B., Kulturowy wymiar rolnictwa ekologicznego, [in]: Rolnictwo ekologiczne. Od teorii do praktyki, Ekoland, Warszawa, 1993, p. 78-82.

Gaziński B., Mahatma Gandhi – Pioneer of Sustainable Rural Development?, “Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists”, vol. VI, 6, 2004, p. 21-27.

Gaziński B., Z doświadczeń czterdziestolecia indyjskiej polityki rolnej, “Humanistyka i Przyrodoznawstwo”, no. 1, 1995, p. 87-99.

Gaziński B., Zasady doboru technologii na przykładzie głównie krajów rozwijających się, “Nowe Rolnictwo”, no. 8-9, 1983, p. 56-59.

Harding R. Ecologically sustainable development: origins, implementation and challenges, “Desalination”, 2006, vol. 187.

Kośmicki E., Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki, Podstawy teoretyczne i praktyczne, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2009.

Mazur-Wierzbicka E., Zrównoważony rozwój w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej, Szczecin 2013, Volumina.pl.

Our Common Future. Raport Komisji dla Światowej Konferencji ds. Środowiska i Rozwoju (WCED)], United Nation, New York 1987, p. 47.

Wielki słownik angielsko-polski, editor-in-chief. J. Linke-Usikniewicz, Warszawa 2002, p. 1183-1184.

Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski 2015, Urząd Statystyczny, Katowice 2015.
DOI: https://doi.org/10.19197/tbr.v16i2.50

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Print ISSN: 1643-8175, Online ISSN: 2451-0955, DOI prefix: 10.19197, Principal Contact: tbr@wsb.torun.pl