How much is a character worth in a storytelling narrative? Storytelling as a factor reducing sales transaction costs

Hanna Waligórska, Magdalena Zubiel-Kasprowicz, Joanna Janikowska-Woś

Abstract


Neuromarketing research has been gaining popularity in the recent years. Along with the development of neurosciences, trading companies are reaching for neuroimaging more and more frequently in order to find the answer to the question how to influence the purchaser to minimalize costs and maximise profits. Results of neuromarketing research point to the fact that by means of an appropriately formulated message, authors of a message are capable of reaching a potential customer efficiently and reduce the costs of sale. The EEG test described in the article indicates differences in the obtained results depending on the construction of a presented message.

Keywords


transaction costs, neuromarketing, a message and processing

Full Text:

PDF

References


Arystoteles. (2003). Polityka. W Arystoteles, Dzieła wszystkie (L. Piotrowicz, Tłum., Tom I). Warszawa. Pobrano sierpień 2, 2017 z lokalizacji http://libertarianin.org/Ebooks/Arystoteles%20-%20Polityka.pdf

Coase, R. H. (1937). The Nature of the Firm. Economica, 4(16), strony 386–405. doi:10.1111/j.1468-0335.1937.tb00002.x

Dooley, R. (2015). Neuromarketing. 100 szybkich, łatwych i tanich spsobów na przekonanie klienta. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kahneman, D. (2011). Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym.

Karpacz, J. i Podkówka-Sędek, J. (2014). Pasywny i aktywny oportunizm w relacjach międzyorganizacyjnych. Prace Naukowe WWSZiP. Zarządzanie Strategiczne. Rozwój koncepcji i metod., 27(2), strony 279-290.

Lindstrom, M. (2009). Zakupologia. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Markiewicz, R. (2017). Zastosowanie EEG Biofeedback/Neurofeedback w rehabilitacji psychiatrycznej. Psychiatra Polska, strony 1095–1106. doi:10.12740/PP/68919

Mishkin, F. S. (1992). Anatomy of a financial crisis. Journal of Evolutionary Economics., 2(2), strony 115–130.

Nęcka, E., Orzechowski, J. i Szymura, B. (2006). Psychologia poznawcza. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Ostaszewski, J. (Red.). (2013). Finanse. Warszawa: Difin.

Pradeep, A. K. (2011). Mózg na zakupach. Neuromarketing w sprzedaży. Gliwice: Wydawnictwo Helion.

Scitovsky, T. (1940). A Study of Interest and Capital. Economica, 7(27), strony 293-317. doi:10.2307/2549745

Sikorski, W. (2015). Neuroedukacja. Jak wykorzystać potencjał mózgu w procesie uczenia się. Słupsk: Dobra Literatura.

Smith, A. (2007). Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów (Tom II). (A. Prejbisz i B. Jasińska, Tłumacze) Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Stankiewicz, W. (2012). Ekonomika instytucjonalna. Zarys wykładu. (wyd. III uzupełnione). Warszawa: Wydawnictwo Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu i Administracji.

Vetulani, J. (2014). Mózg: fascynacje, problemy, tajemnice. Kraków: Homini.

Williamson, O. E. (1998). Ekonomiczne instytucje kapitalizmu. Firmy, rynki, relacje kontraktowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Zaltman, G. (2008). Jak myślą klienci. Podróż w głąb umysłu rynku. Poznań: Rebis.

Zurawicki, L. (2010). Neuromarketing. Exploring the Brain of the Consumer. Berlin: Springer-Verlag Berlin Heidelberg.

Zygan, M. (2014). Zaufanie a koszty transakcyjne. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie(1), strony 49-55.

Akty prawne:

Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku. Tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 134.
DOI: https://doi.org/10.19197/tbr.v18i4.309

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Print ISSN: 1643-8175, Online ISSN: 2451-0955, DOI prefix: 10.19197, Principal Contact: tbr@wsb.torun.pl