The process of the growing importance of the financial sector in the USA

Tomasz Grzegorz Florczak

Abstract


The aim of the article is to show the process of the growing importance of the financial sector in the United States. The growth of the financial sector is identified with the process of financialization. It is the area of deep scientific research since the financial crisis which began in 2007. The excess of finances is visible in highly developed countries. The United States as one of the most developed countries in the world also has a highly developed financial sector. The article shows the process of the financial sector development in the USA. The results of the survey indicated that the financial sector in the United States increased in the analyzed period, and the surveyed indicators show that the financial crisis had an impact on the slowdown in the development of the financial sector.

Keywords


finance, banking, financial sector, financialization

Full Text:

PDF

References


Dallyn S., Innovation and financialisation: Unpicking a close association, [w:] Epherema: theo-ry & politics in organization V.11(3), 2011.

Dembinski P. H., Finanse po zawale – Od euforii finansowej do gospodarczego ładu, wydawnic-two Studio Emka, Warszawa 2011.

French S., Leyshon A., Wainwright T., Financializing Space, Spacing Financialization, [w:] ESRC Financialization of Competitivness Seminar, 2008.

Gkanoutas-Leventis A., Nesvesailova A., Financialisation, oil and the Great Recession, [w:] Energy policy 86 (2015).

Gołębiowski G., Szczepankowski P., Finansyzacja gospodarki krajów Europy Środkowo-Wschodniej, [w:] Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny, Rok LXXVII – zeszyt 4 – 2015.

Gostomski E., Finansyzacja w gospodarce światowej, International Business and Global Economy 2014.

Hein E., A (Post-)Keynesian perspective on 'financialization', [w:] Microeconomic Policy Institute Studies 1/2009.

Janc A., Jurek M., Marszałek P., Polish Financial System in the Age of Financialisation, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015.

Palley T., Financialisation. What It Is and Why It Matters?, [w:] The Levy Economics Institute Working Paper No. 525, 2007.

Pike A., Pollard J., Economic Geographies of Financialization, [w:] Economic Geography 86(1), 2010.

Ratajczak M., Finansyzacja gospodarki, Ekonomista Nr 3/2012.

Roubini N., Mihm S., Ekonomia Kryzysu, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warsza-wa 2011.

Szczepankowski P., Wpływ zarządzania wartością na finansjalizację przedsiębiorstw, [w:] Ze-szyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego: Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 73, Nr 854, Szczecin 2015.

Szunke A., The role of financialization in banking sector instability, [w:] Journal of Econom-ics & Management, V16, 2014.

Vogl J., Taming Time: Media of Financialization, [w:] Grey Room 46, Inc. And Massachu-setts Institute of Technology, 2012.

Bankscope; World Bank Financial Development and Structure Dataset [accessed: 01.10.2018]..

www.databank.worldbank.org [accessed: 01.10.2018].
DOI: https://doi.org/10.19197/tbr.v17i3.300

RefbacksCreative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Print ISSN: 1643-8175, Online ISSN: 2451-0955, DOI prefix: 10.19197, Principal Contact: tbr@wsb.torun.pl