Development of logistics infrastructure in the functional zone of Tri-city agglomeration in the context of demographic changes

Grażyna Chaberek-Karwacka, Aleksandra Cicharska

Abstract


The aim of this paper is to analyze sufficiency of pace and directions of logistics infrastructure development in the context of demographic changes being observed in the functional zone of Tri-city Agglomeration. Twelve administrative units approved by the Spatial Management Plan of Pomorskie Voivodship which constitute the functional area of Tri-city Agglomeration have been subjected to the analysis over the period 1995-2014. The analysis has shown that the pace of logistics infrastructure development is much slower than the pace of the population growth. However, some positive changes are observed in this matter which influence relatively fast development of communities comprising the functional zone of the agglomeration.

Keywords


logistics infrastructure, demographic changes, Tri-city Agglomeration, Tri-city metropolitan area, Pomorskie Voivodship, suburbanization

Full Text:

PDF

References


Bank Danych Lokalnych. (2015). Retrieved from http://stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks.

Chaberek, M. (2006). Funkcje logistyki w stymulacji porządku systemów gospodarczych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka. Modelowanie procesów i systemów logistycznych. V.

Chaberek-Karwacka, G. & Cicharska A. (2013). Wpływ rozwoju infrastruktury logistycznej na zmiany ludnościowe obszarów wiejskich otoczenia aglomeracji gdańskiej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka nr 46. Modelowanie procesów i systemów logistycznych. XII.

Cicharska, A. (2011). Demographic transformations of polish metropolises (Tri-City casestudy). Analele Universităţii din Oradea - Seria Geografie. 1.

Cicharska, A. & Karwacka G. (2012). The aspects of the peripheral areas development in the Pomeranian Region. In T. Michalski. & A. Radchenko (Eds.). Global, Continental, National and Regional Conditions of Local Development. Gdańsk-Kharkiv: ADNDU.

Czapiewska, G. (2010). Aktywność i integracja społeczna mieszkańców wsi województwa pomorskiego. In: E. Kacprzak, A. Kołodziejczak (Eds.). Rola środków Unii Europejskiej w rozwoju obszarów wiejskich. Warszawa: IGiPZ PAN.

Grava, S. (2003). Urban transportation Systems. Choices for communities. New York: McGrow-Hill.

Howes, R. & Robinson H. (2005). Infrastructure for the Built Environment. Global Procurement Strategies. Oxford: Elsevier.

Kajdanek, K. (2011). Suburbanization in Poland - a socio-spatial landscape. Przeglad Socjologiczny. 60(2/3).

Kok, H. (1999). Migration from the city to the countryside in Hungary and Poland. GeoJournal. 49(1).

Kosakowo. (2015) Retrieved from OpenStreetMap: https://www.openstreetmap.org/relation/1555427.

Michalski, T. (2002). Uwarunkowania sytuacji zdrowotnej ludności wiejskiej w Polsce. In: J. Bański & E. Rydz (Eds.). Społeczne problemy wsi. Warszawa: IGiPZ PAN.

Obwodnica Metropolitalna. (2015). Retrieved from Chwaszczyno: http://www.chwaszczyno.pl/wiadomosci-wszystkie/obwodnica-metro politalna.html.

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego. Załącznik do uchwały nr 1004/XXXIX/09 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 26.10.2009. Gdańsk.

Stanowisko Zarządu Województwa Pomorskiego w sprawie delimitacji Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Trójmiasta do opracowania „Kryteria delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich”. (2013). Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Warszawa.

Taniguchi, E., Tompson, R. G., Yamada, T. & Von Duin, R. (2001). City Logistics. Network Modelling and Intelligent Transport Systems. Bingley: Emerald.

Vescoukis, V., Stratigea, A. & Giaoutzi, M. (2012). Teleworking: From a technology potential to a social evolution. Regional Science Inquiry. 3-4.

Zebik, G. (2011). Typology of suburban communities in Poland. Bulletin of Geography. Socioeconomic Series. 16.

Żukowo. (2015). Retrieved from OpenStreetMap: https://www.openstreetmap.org/relation/1584925.
DOI: https://doi.org/10.19197/tbr.v14i1.16

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Print ISSN: 1643-8175, Online ISSN: 2451-0955, DOI prefix: 10.19197, Principal Contact: tbr@wsb.torun.pl