Macroeconomic, legal, administrative and cultural factors of technological innovations1 in Polish industrial enterprises

Stanisław Sudoł

Abstract


The article begins with presenting the objectives and methods. Main conclusions were formulated here based on part of the results of this study.

The primary factor of technological innovativeness in enterprises is the state’s economic and social policy. The paper presents the main causes for the negative and positive assessment of this policy.

A very important reason for unsatisfactory innovativeness of Polish enterprises is the low level of funding for research and development as well as innovation activities.

An important factor negatively affecting the entrepreneurship and innovativeness is the low quality of Polish law: its quite small precision and instability. The bureaucratisation of public institutions has also a negative impact on the entrepreneurship and innovativeness.

The vast majority of experts participating in the study positively assessed the cultural conditions of technological innovativeness in Polish enterprises. Experts also provided negative cultural characteristics of Poles.


Keywords


technological innovations, research and development

Full Text:

PDF

References


Baruk, J. (2010). Podatność obywateli Unii Europejskiej na innowacje. Organizacja i Kierowanie, 143(2).

Chmaj, M. (2014, December 31). Siedem grzechów głównych polskiego pracodawcy. Rzeczpospolita.

Grzelońska, E. (2016). Rola sektora nauki w procesie przejścia do gospodarki innowacyjnej. In J. Kotowicz-Jawor (Ed.), Innowacyjność polskiej gospodarki w przejściowej fazie rozwoju. Warszawa: (PAN).

Hausman, R. & Rodrik, D. (2003). Economic Development as Self-discovery. Journal of Development Economics, 72(2).

Janasz, W. (2011). Innowacje w zrównoważonym rozwoju organizacji. Warszawa: Difin.

Jasiński, A. H. (2014). Innowacyjność w gospodarce Polski. Modele, bariery, instrumenty wsparcia. Warszawa: Publishing House of the Faculty of Management at the Warsaw University.

Kiełbasiński, A. (2015, July 15). Swoboda działalności gospodarczej. Gazeta Wyborcza.

Clarke, L. (1997). Zarządzanie zmianą. Warszawa: Gebethner & S-ka.

Freeman, Ch. (1986). The Role of Technical Change in Economic Development. London: Allen & Unwin.

Kleiber, M. (2004). Społeczeństwo wiedzy w Polsce. In E. Okoń-Chorodyńska (Ed.), Rola polskiej nauki we wzroście innowacyjności gospodarki. Warszawa: The Polish Economic Society.

Kluzek, M. (2015). Efektywność ulg podatkowych sprzyjających innowacyjności w Polsce. Wrocław: Scientific Papers of Wrocław University of Economics.

Kopaliński, W. (1989). Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Kowalewski, O. (2014). System finansowy i rozwój kapitału wysokiego ryzyka w Polsce. In M. T. Weresa (Ed.), Polska. Raport o konkurencyjności. Innowacje a pozycja konkurencyjna polskiej gospodarki w latach 2007–2014. Warszawa: Publishing House of the Warsaw School of Economics.

Koźmiński, A. K. (2016). Wyobraźnia ekonomiczna. Warszawa: Poltext.

Koźmiński, A. K. (2014). Czas pokera. Warszawa: Wolters Kluwer Business, Warsaw.

Orłowski, W. M. (2013). Komercjalizacja badań naukowych w Polsce. Bariery i możliwości ich przełamania. Warszawa: PWE.

Peszko, A. (2015). Zaufanie jako czynnik decyzyjny w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. In J. Rokita (Ed.), Nowe obszary badań w naukach o zarządzaniu. Katowice: Katowice School of Economics.

Polish Confederation of Private Employers “Lewiatan”. (2013). Black list of barriers to entrepreneurship development. Warsaw.

Polish Central Statistical Office. (2014). Research activities in Poland in 2014.

Poznańska, K. & Kraj, K. M. (2014). Badania i rozwój w korporacjach transnarodowych. Organizacja – Umiędzynarodowienie. Warszawa: PWN.

Sudoł, S. (2005). Innowacyjność polskich przedsiębiorstw w kontekście ich międzynarodowej konkurencyjności. In: Procesy innowacyjne w polskiej gospodarce. Warsaw: The Council for Social and Economic Advancement Strategy at Poland’s Council of Ministers.

Stankiewicz, M. J. (1988). Metody inwentyczne w rozwiązywaniu problemów strategicznych przedsiębiorstwa przemysłowego. Toruń. Nicolaus Copernicus University.

Tidd, J. & Bessant, J. (2012). Zarządzanie innowacjami. Warszawa: Wolters Kluwer business Publishing House.

Tymowski, J. (1970). Technologia budowy maszyn. Warszawa: WNT.

Weresa, M. A. (2001). Czynniki i bariery innowacyjności gospodarki. Wnioski dla Polski. In J. Kotowicz-Jawor (Ed.), Przedsiębiorczość i konkurencyjność. Warszawa: PWE.

Zakrzewska-Bielawska, A., & Flaszewska, S. (Eds.). (2014). Kulturowe uwarunkowania kreowania wiedzy i innowacyjności w organizacjach, Łódź: Monographs of the Łódź University of Technology.
DOI: https://doi.org/10.19197/tbr.v15i4.95

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Print ISSN: 1643-8175, Online ISSN: 2451-0955, DOI prefix: 10.19197, Principal Contact: tbr@wsb.torun.pl