Financial penalty as the administrative sanction in the aspect changes of the Polish Administrative Procedure Code

Renata Koziol

Abstract


The article contains the problem of financial penalties in the aspect of administrative procedure in Poland. The main problem that affects Polish law system is lack of the proper regulation in this area. The neccesity of establishing the new law arise due to minimal standards based on the Recommendations Nr R(91)of the Committee of Ministers of the Council of Europe concerning the Adminstartive Sanctions. The article highlights the problem in the context of proposed changes of the Polish  Administrative Procedure Code legislation.

Full Text:

PDF

References


Biuletyn RPO materiały nr 60, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2008.

Boć J. (red), Prawo administracyjne, Wrocław 2007, Kolonia Limited.

Duniewska Z, Prawo administracyjne, Warszawa 2009, Wolters Kulwer.

Gronowska B, Jasudowicz T, Balcerzak M, Lubiszewski M, Mizerski R, Prawa człowieka i ich ochrona, Toruń2005, TNOIK.

Jasudowicz T, Administracja wobec praw człowieka, Toruń 1996, TNOIK

Jurcewicz A, Rola „miękkiego prawa” w praktyce instytucjonalnej Wspólnoty Europejskiej [w:] Implementacje prawa integracji europejskiej w krajowych porządkach prawnych, red. C. Mik, Toruń 1998, Wolters Kulwer.

Kmiecik Z, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne a prawo europejskie, Oficyna 2009.

Kwaśnicka K, Odpowiedzialność administracyjna w prawie ochrony środowiska, Warszawa 2011, r II, R IV. Wolters Kulwer.

Rabska T.Prawo do dobrej administracji – Materiały ze Zjazdu Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego. Warszawa-Dębe, 23–24 IX 2002 r., Warszawa 2003.

Radecki W, Kary pieniężne w polskim systemie prawnym czy nowy rodzaj odpowiedzialności karnej, Przegląd Prawa Karnego 1996, nr 14-15.

Stahl M, Lewicka R, Lewicki M (red.), Sankcje administracyjne. Blaski i cienie, Warszawa 2011; Wolters Kulwer.

Szumiło – Kulczycka D, Prawo administracyjno-karne, Warszawa 2004r., Zakamycze Szydło M, Charakter i struktura administracyjnych kar pieniężnych, Studia Prawnicze 2003, z. 4.

Świątkiewicz J, Europejski Kodeks Dobrej Administracji (tekst i komentarz o zastosowaniu kodeksu w warunkach polskich procedur administracyjnych), Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2002.

Wincenciak M. Sankcje w prawie administracyjnym i procedura ich wymierzania, Warszawa 2008, Lex/Oficyna.
DOI: https://doi.org/10.19197/tbr.v15i4.91

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Print ISSN: 1643-8175, Online ISSN: 2451-0955, DOI prefix: 10.19197, Principal Contact: tbr@wsb.torun.pl