Polish Early Warning Systems In Predicting Risk Of Bankruptcy Ff Wawel S.A In The Years 2013-2015

Andrzej Tokarski, Ewa Manikowska

Abstract


The always relevant issues of the assessment of bankruptcy risk for enterprises require that bankruptcy processes occurring in Poland are analysed on a continuous basis. This leads to verification of the existing theory on economics of bankruptcies and business failures on the one hand, and its further evolution on the other hand. For business practice, of significant importance in this area are methods for effective (pre-emptive) diagnosis of the signs of the deteriorating economic and financial situation of an enterprise, which can precede an enterprise’s loss of the ability to pay and consequently permanent insolvency (bankruptcy). The traditional ex post indicator analysis has become by far insufficient. Thus, as it evolved, various science and research centres around the around, including in Poland, were undertaking efforts to create new early warning systems to ensure pre-emptive assessment of the bankruptcy risk level for economic entities. An early warning system is one of the elements designed to assess the economic and financial situation of a company. It allows us to identify the risk at an early stage and implement appropriate corrective processes.

Early identification of the signs of a pending crisis should thus be one of the basic tasks in the management of a company.

The aim of the paper is to assess the identification of bankruptcy risk for the company Wawel S.A, with the analysis covering the period from 2013 to 2015 in the company's operation. Moreover, the authors of the paper show the possibility of the application of Polish models for bankruptcy risk assessment by both internal and external stakeholders, who can use the information contained in financial statements and calculated financial indicators to assess whether a given economic entity is a healthy or sick entity. The research methods used in the paper are: literature analysis, calculations by Polish early warning systems and analysis of the case study of the company Wawel S.A covering the period from 2013 to 2015.

The paper has been written based on the literature in the area of "economics of bankruptcies", accounting, financial analysis and auditing, provisions of law and financial statements of the company Wawel S.A.

The selection of the company Wawel S.A for analysis is to confirm the effectiveness of warning models-systems in predicting lack of bankruptcy risk for an economic entity, as the good economic and financial situation of the company analysed should be reflected in the fact that all the models show that Wawel S.A is a healthy company, i.e. no business continuity risk is identified.


Keywords


early warning system, bankruptcy risk, Polish warning systems

Full Text:

PDF

References


Cabała P., (2008), Systemy wczesnego ostrzegania w przedsiębiorstwiev Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, p. 6.

Flienger W., (2013), Koncepcja systemu wczesnego ostrzegania w firmie, [in:] Nowak A., Naukowcy w wielkopolskich firmach- staże badawcze szansą podniesienia innowacyjności i konkurencyjności kluczowych branż dla rozwoju regionu, Poznań, WSB, p. 71.

Fraser D. R., Fraser L. M., (1996), Ocena wyników działalności banku komercyjnego, Warszawa: Związek Banków Polskich, p. 125.

Godlewska A., (2008), Modele wczesnego ostrzegania o upadłości przedsiębiorstw jako narzędzie wspomagania i weryfikacji opinii biegłego rewidenta, Monitor Rachunkowości i Finansów, issue no 8, p. 20.

Hołda A., Micherda B., (2007), Kontynuacja, działalności jednostki i modele ostrzegające przed upadłościąv Warszawa: KIBR, p. 121.

Jędrzejewski S., (2005), Identyfikacja ryzyka upadłości, Ostrów Wielkopolski, p. 72.

Kitowski J., (2015), Metody dyskryminacyjne jako instrument oceny zagrożenia upadłością przedsiębiorstwa, Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, p. 15.

Korol T., (2010), Systemy ostrzegania przedsiębiorstw przed ryzykiem upadłości, Warszawa: Wolters Kluwer, p. 21.

Korol T., Prusak B., (2009), Upadłość przedsiębiorstwa a wykorzystanie sztucznej inteligencji, Warszawa: CeDeWu, p. 87.

Mączyńska E., (2004), Systemy wczesnego ostrzegania, Warszawa: „Nowe Życie Gospodarcze”, no. 12, pp. 8-9.

Mączyńska E., Zawadzki M., (2004), Modele wczesnego ostrzegania przed upadłością przedsiębiorstw – dobór wskaźników (wyniki badań), [in:] J. Turyna, W. Szczęsny, Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych, Warszawa: Difin, p. 61.

Mioduchowska-Jaroszewicz E., (2005), Metody i kierunki analizy wypłacalności przedsiębiorstwa, Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, p. 57.

Rutkowska J., (2006), Ocena przydatności metod prognozowania bankructwa w warunkach polskich, Kraków: Zeszyty Naukowe Akademia Ekonomiczna w Krakowie, issue no. 283, p. 47

Sikorski A., (2006), Systemy wczesnego ostrzegania jako narzędzie wspomagające budowę przewagi konkurencyjnejv Warszawa: „Przegląd Organizacji”, issue no. 1, p. 25.

Pierzchalska W.B, (2014), Analiza finansowa oraz modele przewidywania upadłości jako narzędzie oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwav Finanse i Prawo Finansowe, issue no. 1, p.45.

Tokarski A., (2012), Charakterystyka podstawowych rodzajów upadłości firm w edukacji przedsiębiorczości, [in:] Zioło Z., Rachwał T., Rola przedsiębiorczości w edukacji, Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, p. 169.

Tokarski A., Tokarski M., (2006), Modele identyfikacji ryzyka upadłości przedsiębiorstwa w gospodarce polskiej, Warszawa: Prawo Przedsiębiorcy, nr 8, p.45.

Tokarski A., Tokarski M., (2006), Polskie modele identyfikacji ryzyka upadłości przedsiębiorstwa, Warszawa: Rachunkowość Bankowa, issue no. 2, p. 54.

Tokarski A., Tokarski M., (2006), Rachunkowość źródłem informacji o przewidywaniu upadłości przedsiębiorstw w polskiej gospodarce, [in:] Kiziukiewicz T., Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, Szczecin: Akademia Rolnicza – Uniwersytet Szczeciński, p.347.

Tokarski A., (2008), Systemy wczesnego ostrzegania w przewidywaniu upadłości przedsiębiorstw [in:] Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu issue no. 8, pod redakcją naukową M. Dragun-Gertner, Toruń: WSB Toruń, p. 123.

Wojnar M., (2014), Ocena skuteczności modeli analizy dyskryminacyjnej do prognozowania zagrożenia finansowego spółek giełdowych, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, no. 1(24), p.219.

Zaleska M.v (2002), Identyfikacja ryzyka upadłości przedsiębiorstwa i banku, Warszawa: Difin, Warszawa 2002, p. 12.

Zaleska M., (2001), Prognozowanie upadłości banków na podstawie ich sprawozdawczościv Warszawa: „Bezpieczny Bank”, issue no. 3/4, p. 73.
DOI: https://doi.org/10.19197/tbr.v16i1.80

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Print ISSN: 1643-8175, Online ISSN: 2451-0955, DOI prefix: 10.19197, Principal Contact: tbr@wsb.torun.pl