Knowledge management in modern organization based on systems III platform ICT

Piotr Adamczewski

Abstract


Systems ICT (Information and Communication Technology) form the basis of modern economic organizations. In particular, the intelligent organizations for which advanced ICT infrastructure is a sine qua non for effective knowledge management. This article aims to show the role of modern trends of ICT referred to as SMAC (Social, Mobility, Analytics, Cloud), and which are currently canon IT support management processes. These solutions allow you to create new models of organization functioning in global markets with the use of strategic resources, which is the knowledge assisted solutions SMAC.


Keywords


ICT, organizacja inteligentna, SMAC, zarządzanie wiedzą

Full Text:

PDF

References


Adamczewski P. (2016 a), Organizacje inteligentne wobec wyzwań e-gospodarki, [in]: Ekonomiczne problemy usług, no 123, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.

Adamczewski P. (2016 b), Organizacje inteligentne w zintegrowanym rozwoju gospodarki, [in]: Zeszyty Naukowe 46 (2/2016), Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów.

Adamczewski P. (2015 a), Management of Information in Intelligent Organizations, [in]: Monografia - Leszek Kiełtyka, Waldemar Jędrzejczyk, Paweł Kobis (scientific editors), Wyzwania współczesnego zarządzania. Tendencje w zachowaniach organizacyjnych, Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruń.

Adamczewski P. (2015 b), Polish SMEs as Intelligent Organizations – Conditions of the ICT Support, [in]: IT for Practice 2015, Technical University Ostrava, Ostrava

Barry D.K. (2013), Web Services. Service-Oriented Architectures and Cloud Computing, Morgan Kaufmann Publishers, New York.

Cisco Global Cloud Index 2013-2018 (2014), Cisco Systems Inc., San Jose

Grösser S.N., Zeier R. (Eds.) (2012), Systematic Management for Intelligent Organizations, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg.

Mateos A., Rosenberg J. (2011), Chmura obliczeniowa. Rozwiązania dla biznesu, Helion, Gliwice.

Model biznesu. Nowe myślenie strategiczne (2013), ed. M. Duczkowska-Piasecka, Difin, Warszawa.

Report IDC FutureScape “Worldwide IT Industry 2016 Predictions (2016): Leading Digital Transformation to Scale”, New York.

Schwaninger M. (2010), Intelligent Organizations. Powerful Models for Systematic Management, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg.

Senge P. (2002), Piąta dyscyplina, teoria i praktyka organizacji uczących się, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.

Waltz E. (2003), Knowledge Management in the Intelligence Enterprise, Arteh House, Boston.
DOI: https://doi.org/10.19197/tbr.v15i4.67

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Print ISSN: 1643-8175, Online ISSN: 2451-0955, DOI prefix: 10.19197, Principal Contact: tbr@wsb.torun.pl