Performance appraisal at SME sector transport service providers as a motivator for informed strategic management

Krzysztof Grochowski, Daniel Zwierzchowski

Abstract


Strategic management is not generally applied to manage Polish companies. This is particularly true for the SME (small and medium-sized enterprises) sector. One of the basic arguments behind this thesis is the relatively scarce knowledge of this concept among managers. The purpose of this paper is to present an evaluation of the level of awareness regarding strategic management at SME sector transport service providers, and to propose a solution to motivate managers and staff to enhance this awareness. The process of informed implementation of strategic management in an organisation needs an appropriate tool and – in this paper – performance appraisal has been selected as a tool stimulating strategic management activities. The organisation and application of performance appraisal should be supported by IT systems.


Keywords


strategic management; performance appraisal; small and medium-sized enterprises; transport services

Full Text:

PDF

References


Bańka, W. (2003). Zarządzanie personelem, Wyd. Adam Marszałek, Toruń.

Drelichowski, L., Drelichowski, T., Zwierzchowski, D., & Łukomski, K. (2016). Analiza rozwiązań logistycznych i marketingowych źródłem przewagi konkurencyjnej w rozwoju sektora mikro przedsiębiorstw. Studies & Proceedings of Polish Association For Knowledge Management, tom 78, PSZW Bydgoszcz, 13-21.

Dudek-Burlikowska, M. (2015). Samoocena pracowników na podstawie jakości w wybranym przedsiębiorstwie przemysłowym - wyniki badań. Organizacja i zarządzanie z. 79, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, nr 1930, 57-66.

Grochowski, K. (2016). Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach usług transportowych a proces kształcenia studentów z zakresu systemów klasy ERP. Organizacja i zarządzanie z. 93, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, nr 1957, 163-172.

Grochowski, K. (2016). Zrównoważona karta wyników narzędziem do formułowania celów strategicznych w małych i średnich przedsiębiorstwach branży TSL. Studies & Proceedings of Polish Association For Knowledge Management, tom 78, PSZW Bydgoszcz, 44-46.

Grudzewski, W. M., & Hejduk, I. K. (2004). Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach. Diffin, Warszawa.

Kromer, B. (2015). Ocena pracowników jako narzędzie zwiększania ich kompetencji i wyników pracy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 39 t. 4, 83-93.

Król, H. (2006). (Ed.), Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWN, Warszawa.

Kubik, K. (2014). Kryteria oceny pracowników współczesnych organizacji. Seria: Administracja i Zarządzanie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, nr 103, 87-97.

Romanowska, M. (2008). Czy zarządzanie strategiczne jako koncepcja teoretyczna wyczerpało swoje możliwości w zakresie sytuowania przedsiębiorstwa w coraz bardziej niepewnym otoczeniu?. In M. Przybyła (Ed.), Wybrane obszary funkcjonalne instytucji. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, seria: Zarządzanie nr 6, Wrocław, 16-18.

Zahra S. A., & Nambisan S. (2012). Entrepreneurship and strategic thinking in business ecosystems. Business Horizons, No. 55.
DOI: https://doi.org/10.19197/tbr.v15i3.65

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Print ISSN: 1643-8175, Online ISSN: 2451-0955, DOI prefix: 10.19197, Principal Contact: tbr@wsb.torun.pl