Internal Audit as an Instrument of Support for the Public and Private Sector

Jolanta Maria Ciak

Abstract


The role of internal audit is to improve the operational activity of an organisation and to bring value added. It consists in systematic the evaluation of control processes, risk management and the principles of an entity functioning.

            The aim of this paper is to present internal audit as an instrument supporting entities functioning both in the public and the private sector on the basis of a pilot study conducted in 2015. The study, which was conducted in selected units of the public and private sector, clearly indicated that the organization and operating of internal audit conformed with the relevant law, the measures adopted in most cases enabled auditors to act independently and also the analysed entities were and still are interested in internal auditing. They believe that the implementation of recommendations of an internal auditor improves the efficiency of their activities and brings value added, and consulting activities guarantee that the good decision is taken. The weaknesses of audit were indicated as well and they were as follows: inappropriate use of information taken from audit, high pressure to audit all areas regardless of their importance and risk, lack of correlation between auditing tasks and strategic objectives of an entity.


Keywords


Internal audit, value added, public finance sector units, The List of 500

Full Text:

PDF

References


Al.-Twaijry A.A.M., Brierley J.A., Gwilliam D.R., (2003), “The Development of Internal Audit In Saudi Arabia: An Institutionsl Theory Perspective”, Critical Perspectives on Accouting, Vol. 14, no. 5, 507-531

Annex to the Communication of the Ministry of Finance of 19th February, 2009, MF Official Journal no. 2 item 12

Awuah P.K., (2015) “Factors determining External Auditors Reliance on Internal Audit Work in the Ghanaian Public Sector”, International Journal of Marketing, Financial Services & Management Research, Vol. 4 (11) November, 42-53

Babuśka E.W., (2012) “Rola kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w zapewnieniu bezpiecznego systemu finansowego jednostek samorządowych”, Zeszyty Naukowe PTE, Nr 13, Kraków, 215-222

Bartoszewicz A., (2009) “Funkcjonowanie audytu wewnętrznego w polskich samorządach gminnych – wyniki badań”, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Tom 52 (108), Warszawa, 5-19

Bartoszewicz A., Kołosowska B., (2014) Audyt wewnętrzny oraz koordynacja audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, pod. red. P. Smolenia, Wyd. 2, CHBeck, Warszawa, pp. 1246-1247

Bednarek P., (2015) “Wybrane determinanty tworzenia wartości dodanej przez audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych – istniejący dorobek i kierunki dalszych badań, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 864, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 76, t.2, 23-43

Ciak J., Gotowska M., Goździewska A., Jakubczak A., Korelewska E., Michalska A., Morawska A., Voss G., Wyszkowska Z., (2016) Współczesne wyzwania gospodarki, UTP, Bydgoszcz, 109-125

Ciak J.M., (2016) “Experiences of Selected Public Finance Sector Entities Gained on Internal Audit Functioning In Poland – Research Findings”, Journal of Scientific Research and Report, Vol. 10 (6), 1-9

Chen J.F., Lin W.Y., (2011) Measuring Internal Auditing’s Value, Report III, The IIA’s Global Internal Audit Survey: A Component of the CBOK Study, The Institut of Internal Auditors Research Fundation, Altamonte Springs, FL

Chojna-Duch E., (2012) “Audyt wewnętrzny w sektorze finansów publicznych – aktualne problem”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Nr 718, Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia, Nr 53, 337-350

Flesher D.L., Zanzig J.S., (2000) Management Accountants Express a desire for Change in the Functioning of Internal Auditing, „Managerial Auditing Journal”, Vol. 15, no. 7, 331-337

Gołębiowski G., (2011) “Zmiany w audycie wewnętrznym w sektorze publicznym”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Rok LXXIII – Zeszyt 3, 53-62

Gos W., (2013) Sprawozdawczość w zakresie audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej, [w] Audyt wewnętrzny w strukturze kontroli zarządczej, red. T. Kiziukiewicz, Difin, Warszawa

Gramling A.A., Myers P. M., (1997) Practitioners‘ and Users’ Perceptions of the Benefits of Certification of Internal Auditors, „Accouting Horizins” vol. 11, no. 1, 39-53

Herdan A., Stuss M., Krasodomska J., (2009) Audyt wewnętrzny jako narzędzie wspomagające efektywny nadzór korporacyjny w spółkach akcyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 8

Jedynak M., (2014) “Audyt wewnętrzny w administracji – wyzwanie czy obowiązek?”, Audyt i Zarządzanie, Magazyn IIA, Nr 6 (8), 4-7

Krzemień R., Winiarska K., (2004) Audyt wewnętrzny w pytaniach i odpowiedziach. Komentarze, InfoAudit Sp.z o.o., Warszawa, 24

Kuc B. R., (2007) Kontrola i audyt w sektorze publicznym, PTM, Warszawa, 308-309

Lisiecka K., (2013) “Audyt wewnętrzny instrumentem wspierającym zarządzanie organizacją w sektorze publicznym”, [w] Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 141, Governance, - Korporacje, instytucje publiczne, sieci, Katowice, 51-61

Moeller R., (2011) Nowoczesny audyt wewnętrzny, Wolters Kluwer business, Warszawa, 25

Saunders, E.J., (2003) Audyt wewnętrzny i kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwach, PIKW SA, Eucator, Częstochowa, 46

Standards of the Professional Practice of Internal Auditing, 2001,The Institute of Internal Auditors, Altamonte Springs, 1

Stangova N., Vigova A., (2014) “Financial Audit as Prediction Tool for Risk Reduction in Public Finance”, Journal Studia Universitatis Babes – Bolyai Negotia, 2, 91-110

The Institute of InternalAuditors IIA, 2016, www.iia.org.pl

The Pulse of the Profession: A Look Aheat at 2013, The IIA Audit Executive Center, November 2012, 7-8

The Act on Public Finance, 2009, 27.08, Dz. U. 2009, nr 157, poz. 1240

Ungebu A. O., Obi B. C., (2007) Auditing, Enugu: Hipuks Additional Press

Van Gansberghe C. N., (2005) “Internal auditing In the public sector: a consulttive forum In stores up Best practices for government audit Professional In the developing nations”, Internal Auditor, 62, 4, 69-73

Voss G., (2015) “Rola i zadania audytu wewnętrznego w zarządzaniu przedsiębiorstwem”, Technika Transportu Szynowego, 12,1600-1603

Waściński T., Sławińska J., (2013) “Audyt wewnętrzny wspomagający zarządzanie sektorem publicznym – główne problemy i propozycje usprawnień” Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Seria Administracja i Zarządzanie, 97, 57-71

Winiarska K., (2005) Teoretyczne i praktyczne aspekty audytu wewnętrznego, Difin, Warszawa, 11
DOI: https://doi.org/10.19197/tbr.v15i4.47

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Print ISSN: 1643-8175, Online ISSN: 2451-0955, DOI prefix: 10.19197, Principal Contact: tbr@wsb.torun.pl