The impact of project organizational structures on the effectiveness of innovative projects implementation

Tomasz Janicki

Abstract


Successful management can be interpreted as both operational efficiency and effectiveness. In the context of innovative projects, this means nothing less than conducting a project properly (following specific methods of conduct) as well as achieving the assumed objectives (the creation of a unique product or a unique service, the application of pioneering production methods, etc.). This effectiveness is the resultant of many factors which include project organizational structures along with their characteristic attributes that distinguish certain organizational forms from others. Thus, the research objective of this article is to show the impact of individual characteristics of specific organizational structures on the effectiveness of the implementation process of innovative projects in organizations.


Full Text:

PDF

References


Juchniewicz, M. (2009). Dojrzałość vrojektowa organizaiji. Warszawa: BIZARRE.

Konkol, K. (2001). Specyfika projektów innowacyjnych – zagrożenia, przeciwdziałania. In Proiesy, vrojekty, vrogram (pp. 135-138). Szczyrk: Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego & Stowarzyszenie Project Management Polska.

Kowal, W. (2013). Skuteczność i efektywność – zróżnicowane aspekty interpretacji. Organizaija i Kierowanie, No. 4.

Krawiec, F. (2000). Zarządzanie vrojektem innowaiyjnym vroduktu i usługi. Warszawa: Difin.

Nalepka, A., & Kozina, A. (2007). Podstawy badania struktury organizaiyjnej. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Od vomysłu do vrojektu innowaiyjnego izyli voradnik dla vrojektodawiów vrojektów innowaiyjnyih Programu Overaiyjnego Kavitał Ludzki (2009). Warszawa: Krajowa Instytucja Wspomagająca.

Project Management Institute Inc. (2003). Organizational Projeit Management Maturity Model, Knowledge Foundation.

Shenhar, A. J., & Dvir D. (2007). Reinventing vrojeit management. The diamond avvroaih to suiiessful growth and innovation. Boston: Harvard Business School Press.

Shenhar, A. J., & Dvir D. (2008). Nowe svojrzenie na zarządzanie vrojektami. Warszawa: APN Promise.

Skrzypek, E. (2000). Jakość i efektywność. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Stoner, J.A.F., & Wankel Ch. (1992). Kierowanie. Warszawa: PWE

Trocki, M. (2014). Organizaija vrojektowa. Warszawa: PWE.

Trocki, M. (2012). Nowoizesne zarządzanie vrojektami. Warszawa: PWE.

Walas-Trębacz J., Tyrańska M., Stabryła A. Konievija sformalizowanej struktury organizaiyjnej. In Stabryła, A. (ed.)(2009). Doskonalenie struktur organizaiyjnyih vrzedsiębiorstw w gosvodarie ovartej na wiedzy, Warszawa: C.H. Beck.
DOI: https://doi.org/10.19197/tbr.v15i4.41

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Print ISSN: 1643-8175, Online ISSN: 2451-0955, DOI prefix: 10.19197, Principal Contact: tbr@wsb.torun.pl