Selecting the optimum location for logistics facilities using Solver

Anna Baj-Rogowska

Abstract


Siting logistics facilities strategically in the most cost-effective geographic location is one of the key decisions for a contemporary company. In the long term, consequences of this decision may determine the competitive advantage of the company on the market.

The aim of the paper is to present a solution to this problem using the Solver add-on. To specify the optimum location of a logistics facility, with the lowest transportation cost, the method of Euclidean coordinates was used.

Keywords


location of logistics facilities; optimization; Solver

Full Text:

PDF

References


Baj-Rogowska, A. (2013). Planowanie tras z wykorzystaniem narzędzia Solver, jako zadanie logistyczne w małej firmie. In R. Miler & T. Nowosielski & B. Pac (Eds.) Optymalizacja systemów i procesów logistycznych (pp. 169-178). Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.

Budner, W. (2004). Lokalizacja przedsiębiorstw – aspekty ekonomiczno-przestrzenne i środowiskowe, Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.

Dattorro, J. (2005). Convex Optimization and Euclidean Distance Geometry, Palo Alto: Meboo Publishing.

Gołębska, E. (Ed.). (2006). Kompendium wiedzy o logistyce, Warszawa: PWN.

Gross, D., Akaiwa, F., & Nordquist, K. (2014). Microsoft Excel 2013: A Problem-Solving Approach, Stamford: Cengage Learning.

Hodczak-Sekulska, A., & Redmer A. (2010). Planowanie optymalnego rozwoju sieci dystrybucji na przykładzie sieci handlowych, Poznań: Czasopismo Logistyka 3 & 4. Retrieved from http://www.czasopismologistyka.pl/artykuly-naukowe/category/162-2010

Krawczyk, S. (2001). Zarządzanie procesami logistycznymi, Warszawa: PWE.

Krawczyk, St. (2001). Metody ilościowe w logistyce (przedsiębiorstwa), Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Kuczyńska, E., & Ziółkowski, J. (2012). Wyznaczanie lokalizacji obiektu logistycznego z zastosowaniem metody wyważonego środka ciężkości — studium przypadku, Biuletyn WAT Vol. LXI, Nr 3, Warszawa: Wydawnictwo WAT.

Ragsdale, C. (2015). Spreadsheet Modeling and Decision Analysis: A Practical Introduction to Business Analytics, Stamford: Cengage Learning.

Wallace, E. C., & West, S. F. (2015). Roads to Geometry: Third Edition, Illinois: Waveland Press.
DOI: https://doi.org/10.19197/tbr.v15i2.39

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Print ISSN: 1643-8175, Online ISSN: 2451-0955, DOI prefix: 10.19197, Principal Contact: tbr@wsb.torun.pl