Barriers to the Acceptance of Payment Cards by Trading and Service Enterprises in Poland in the Light of Empirical Research

Marta Jakubowska

Abstract


The aim of this article is to identify the barriers to the payment cards acceptance among trading and service enterprises in Poland. The attitudes towards payment cards have been presented from the viewpoint of entrepreneurs as people managing the company as well as consumers. The foundation of the article is the qualitative study consisting of in-depth interviews (IDI) conducted with the entrepreneurs at the turn of 2018 and 2019. The starting point of these interviews were the results of quantitative surveys conducted with the use of CATI method in 2013 and 2016. The outcome and linking the results of the study allow to determine the anti-terminal factors among micro-enterprises and to develop guidelines for overcoming them.


Keywords


payment cards, Foundation “Polska Bezgotówkowa”, cashless transactions, barriers to acceptance

Full Text:

PDF

References


Górka, J. (2013). Efektywność instrumentów płatniczych w Polsce. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Harasim J. & Klimontowicz M. (2013). Payment habits as a determinant of retail payment innovations diffusion: the case of Poland. Journal of Innovation Management. Vol.1, No. (2). s. 86–102.

Hassan M.& Schneider F. (2016). Size and Development of the Shadow Economies of 157 Worldwide Countries: Updated and New Measures from 1999 to 2013. Journal of Global Economics. Vol. 4, No 3. s. 1-14.

Hondroyiannis G. & Papaoikonomou D. (2017). The effect of card payments on vat revenue: New evidence from Greece. Economics Letters. t.157, s. 17–20.

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową (2016). Szara strefa w polskiej gospodarce w 2016 roku.

Jakubowska M. (2019). Wpływ szarej strefy i charakterystyki firmy na decyzję przedsiębiorstwa o rozpoczęciu akceptacji kart płatniczych. Bezpieczny Bank.

Jonker N. (2011). Card acceptance and surcharging: The role of costs and competition. Review of Network Economics.t.10, nr 2.

Kuśnierek, A. (2014). Badanie obrotu kartowego wśród przedsiębiorców w Polsce.

Loke Y. J (2007). Determinants of merchant participation in credit card payment schemes.Review of Network Economics. Vol. 6. No. (4) s. 474–494.

Marzec J., Polasik M. & Fiszeder P. (2013). Wykorzystanie gotówki i karty płatniczej w punktach handlowo-usługowych w Polsce: zastosowanie dwuwymiarowego modelu Poissona. Bank i Kredyt. t.44, nr 4, s. 375–402.

Ministerstwo Rozwoju. (2020). https://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/uruchomienie-programu-wsparciaobrotu-bezgotowkowego/ (acess: czerwiec 2020 r.).

Narodowy Bank Polski (2020). Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów Unii Europejskiej za 2015 r., 2016.

Narodowy Bank Polski. (2017). System płatniczy. Liczba wyemitowanych kart płatniczych na przestrzeni kolejnych kwartałów od 1998 r.

Narodowy Bank Polski. (2020). System płatniczy.

Polasik M. (2013). Innowacje płatnicze stosowane w fizycznych punktach sprzedaży - szansa dla obrotu bezgotówkowego w Polsce. (w:) Obrót bezgotówkowy w Polsce. red. H. Żukowska&M. Żukowski. Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Polasik M. (2015). Stan i potencjał rozwoju sieci akceptacji kart płatniczych w Polsce, Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, s.23-58.

Polasik M.&Piotrowski D. (2016). Payment innovations in Poland: A new approach of the banking sector to introducing payment solutions. Economics and Law. Vol. 15. No. 1 s. 103-131.

Schneider F. (2011). The Shadow Economy in Europe 2011: Using electronic payment systems to combat the shadow economy. AT Kerney & Johannes Kepler University of Linz.
DOI: https://doi.org/10.19197/tbr.v19i2.320

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Print ISSN: 1643-8175, Online ISSN: 2451-0955, DOI prefix: 10.19197, Principal Contact: tbr@wsb.torun.pl