DETERMINANTS OF THE CURRENT ACCOUNT BALANCES IN THE ‘OLD’ AND THE ‘NEW’ EA COUNTRIES FROM THE PERSPECTIVE OF THE ABSORPTION APPROACH IN YEARS 2005-2017

Paweł Śliwiński, Monika Andrzejczak

Abstract


The aim of this article is to show trends concerning the balances of payments of the ‘old’ and new Euro Area (EA) countries. The research problem pertains to the differences in evolution of the Current Account (CA) balances between the two EA groups. The determinants of the CA based on the absorption approach to the balance of payments. The following hypothesis has been posed and confirmed: the differences among the balances of the CA in the EA countries in the pre-crisis period were determined by the investment rates, as functions of the expected economic growth. Whereas, during the crisis and in the post-crisis period, a far greater influence on the CAs was exerted by the fiscal policy, exemplified by public savings. This policy was also adopted as a measure of alleviating the effects of the economic shocks spurred by the 2007 crisis in the USA. The adopted research method consisted of a statistical data analysis with the use of dynamics indicators, as well as a literature study of the balance of payments theories.


Keywords


current account, absorption approach to the balance of payments

Full Text:

PDF

References


References

Alexander, S. S. (1952). Effects of devaluation on a trade balance. Staff Paper 2, 263-278.

Barro, R.J. (1979). On the Determination of the Public Debt. Journal of Political Economy 87(5), 940-971.

Calderon, C., Chong, A., & Loayza, N. (2002). Determinants of Current Account Deficits in Developing Countries. BE Journals: Contributions to Macroeconomics 2(2).

Campos, N.F., & Macchiarelli, C. (2018). Symmetry and Convergence in Monetary Unions. LEQS Paper No. 131/2018. Źródło: http://www.lse.ac.uk/european-institute/Assets/Documents/LEQS-Discussion-Papers/LEQSPaper131.pdf, 20-21.

Chinn, M., & Prasad, E. (2003). Medium-term determinants of current accounts in industrial and developing countries: an empirical exploration. Journal of International Economics 59(1).

Czarny, E., & Śledziewska, K. (2013). Analiza determinant bilansów obrotów bieżących państw członkowskich Unii Europejskiej w latach 1995-2011. Warszawa: Materiały i Studia NBP 299.

Czech, K. (2018). Unia Europejska jako uczestnik międzynarodowych przepływów kapitału na przykładzie bezpośrednich inwestycji zagranicznych – próba oceny. doi:10.18559/SOEP.2018.13, 53.

Debelle, G., & Faruqee, H. (1996). What Determines the Current Account? A Cross-Sectional and Panel Approach. IMF Working Paper.

Frenkel, J.A., & Johnson, H.G. (red.) (1976). The Monetary Approach to the Balance of Payments. London: Allen&Unwin.

Gruber J., & Kamin S., (2007). Explaining the global pattern of current account imbalances. Journal of International Money and Finance 26.

Gwóźdź-Lasoń, M., & Miklaszewicz, S., Puder, K. (2017). Unia Europejska i Strefa Euro. Doświadczenia i wyzwania ekonomiczne, techniczne, inżynieryjne. Wrocław: EXANTE, 7.

Kosterna, U. (2013). Globalny system finansowy a zaburzenia wzrostu gospodarczego – perspektywa Unii Europejskiej, w: Bednarczyk, Sobol, (red.). System finansowy wobec wyzwań rozwojowych (s. 189-202). Radom: Instytut Naukowo-Wydawniczy „SPATIUM”.

Kubin, T. (2006). Unia Gospodarcza i Walutowa a pogłębienie integracji politycznej państw Unii Europejskiej. Studia Europejskie 1, 81-106.

Laursen, S., & Metzler, L. (1950). Flexible exchange rate and the theory of employment. Review of Economics and Statistics 32, 281-299.

Lerner, A. (1944). The Economics of Control. London: Macmillan.

Machlup, F. (1955). International monetary economics. London: Routledge.

Maciejewski, M. (2017). Determinanty salda obrotów bieżących państw Unii Europejskiej, w: Maciejewski, Wach (red.), Handel zagraniczny i biznes międzynarodowy we współczesnej gospodarce (399-417). Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Marshall, A. (1923). Credit and Commerce. London: Macmillan.

Mucha, M. (2012). Mechanizm dywergencji gospodarczej w strefie euro. Ekonomista 4, 488-490.

Najlepszy, E., & Śliwiński, P. (2008). Determinanty salda bilansu obrotów bieżących w grupie wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz Unii Gospodarczej Walutowej w: Najlepszy (red.), Determinanty bilansu płatniczego w krajach europejskich (114-137). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Nowak, A. (2012), Koniec strefy euro? Studia Europejskie 1, 37-49.

Obstfeld. M., & Rogoff, K. (1995). The intertemporal approach to the current account, w: Grossman, Rogoff (red.). Handbook of International Economics 3. (1731-1799). Elsevier.

Sachs, J. (1981). The current account and macroeconomic adjustment in the 1970s. Brooking Papers on Economic Activity 1, 201-268.

Schmitz, B., & Hagen J. (2011). Current Account Imbalances and Financial Integration in Euro Area. Journal of International Money and Finance 30, 1675-1695.

Sun, Y. (2011). Structural Change, Savings and Current Account Balance. International Review of Economics and Finance 20, 82-94.

Surdej, A. (2018). Architektura instytucjonalna Strefy Euro a dynamika przemian w Unii Europejskiej. doi:10.18559/SOEP.2018.12, 29-30.

Svensson, L., & Razin, A. (1983). The terms of trade and the current account: the Harberger-Laursen-Metzler effect. Journal of Political Economy 91(1). Chicago: University of Chicago Press, 97-125.

Szydło, W. (2013). Nierównowaga wewnętrzna w Unii Europejskiej jako przykład niezrównoważonej internacjonalizacji. Studia Ekonomiczne 172. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 235-250.

Śliwiński, P. (2011). Przepływy kapitału międzynarodowego a wzrost gospodarczy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1994-2008. Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 15-75.
DOI: https://doi.org/10.19197/tbr.v18i2.318

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Print ISSN: 1643-8175, Online ISSN: 2451-0955, DOI prefix: 10.19197, Principal Contact: tbr@wsb.torun.pl