Fiscal imbalance in education in Poland - selected problems

Joanna Nucińska

Abstract


As a result of decentralization, educational tasks in Poland were almost entirely transferred to local government units (LGUs). Thus, the aim of the article is to analyse the level of imbalance of LGUs’ budgets in the field of education in the context of the adequacy principle and to present the role of transfers from the state budget in limiting vertical and horizontal fiscal imbalance in this field. The study covered data from budget reports Rb-27S and Rb-28S for the years 2013-2017 for all LGUs and their groups (communes, cities with county rights, counties, voivodeships). The results obtained indicate a differentiated level of fiscal imbalance in education for groups of LGUs and an increase in the scale of the phenomenon in all groups in 2017 in connection with the reform of the school system.

Keywords


financing of education; decentralization; local government units; educational component of general subvention; fiscal imbalance

References


Bogucka-Felczak, M. (2017). Konstytucyjne determinanty funkcjonowania mechanizmów korekcyjno-wyrównawczych w systemie dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.

Guziejewska, B. (2008). Zewnętrzne źródła finansowania samorządu terytorialnego: Teoria a praktyka. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Common Commission of the Government and Local Government (2018, March 6). Information from the additional meeting of the CCGLG Team for Education, Culture and Sport. Retrieved from https://www.iar.pl/aktualnosci/2018-03-19_Informacja_z_posiedzenia_ZEKiS-KWRiST_06-03-2018.pdf

Kornberger-Sokołowska, E. (2013). Zasada adekwatności w systemie finansów samorządu terytorialnego w Polsce. Warszawa: LexisNexis.

Kosek-Wojnar, M. (Ed.). (2017). Funkcjonowanie sektora finansów publicznych w Polsce. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Kowalska, I. (2018). Considerations of Potential Proposals to Change the Model of Financing Educational Tasks in Local Governments. Olsztyn Economic Journal, 13(2), 141-152. Retrieved from http://www.uwm.edu.pl/wne/podstrony/oej1/wydania/2018/oej_13_18_2.pdf

Lubińska, T. (Ed.). (2005). Budżet państwa i samorządów: decentralizacja – oświata: studium porównawcze. Warszawa: Difin.

Ministry of National Education (2018, March 6). A proposal to change the way of dividing the educational component of general subvention including financing in part per class groups. Retrieved from https://www.iar.pl/aktualnosci/2018-03-19_Prezentacja_p_G_Pochopien-jego_nowy_model_subwencji_06-03-2018.pdf

Ministry of Finance (2018). Budget reports: databases for 2013-2017. Retrieved from https://www.mf.gov.pl/pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzety-jednostek-samorzadu-terytorialnego/sprawozdania-budzetowe

Moździerz, A. (2009). Nierównowaga finansów publicznych. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Nucińska, J. (2017). Źródła finansowania zadań oświatowych JST w latach 2012-2016 ze szczególnym uwzględnieniem miast na prawach powiatu. Studia BAS, 4(52), 79-100. Retrieved from http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/574F10DC96130224C125820A004F542A/$file/SB.4.17%20-%204.Joanna%20Nucinska.pdf

Owsiak, S. (2017). Finanse publiczne: Współczesne ujęcie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Regulation of the Minister of National Education on the manner of dividing the educational component of general subvention for local government units in 2013-2017, Dz. U. 2012, item 1541; Dz. U. 2013, item 1687; Dz. U. 2014, item 1977; Dz. U. 2015, item 2294; Dz. U. 2016, item 2298.

Regulation of the Minister of Finance of March 2, 2010 on the detailed classification of revenues, expenditure, income and repayments and funds from foreign sources, Dz. U. 2010, No. 38, item 207 with changes.

The Act of November 13, 2003 on the revenues of local government units, unified text of the Act - Dz. U. 2018, item 1530.

The Act of August 27, 2009 on public finance, unified text of the Act - Dz. U. 2017, item 2077 with changes.

The Act of December 14, 2016. Educational Law, unified text of the Act - Dz. U. 2018, item 996 with changes.

The Act of 27 October 2017 on financing of educational tasks, Dz. U. 2017, item 2203.

Association of Polish Cities (2018, March 28). Information from the APC on financing education in Poland. Retrieved from http://www.zmp.poznan.pl/strefa-dla-miast/dokumenty?page=3
DOI: https://doi.org/10.19197/tbr.v17i1.302

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Print ISSN: 1643-8175 (2451-0947), Online ISSN: 2451-0955, DOI prefix: 10.19197, Principal Contact: tbr@wsb.torun.pl