Recreational qualities of Toruń poviat as an attractive place for tourist business

Jacek Żakowiecki

Abstract


Toruń and the surrounding area is a very attractive place in terms of tourism. The old town entered on the UNESCO list, numerous places worth visiting in the Poviat attract tourists from virtually all over the world. The growing interest in spending time actively means that tourists visiting the city will look for tourist attractions and recreational activities. The aim of the article is to analyze the state and perspectives of development of recreational values of Toruń and Poviat both for individual tourists and for whole groups, including business and congress tourism.


Keywords


tourism, recreation, sport, recreation base, SWOT analysis, determinants of development, infrastructure

Full Text:

PDF

References


Alejziak, W. (2000). Turystyka: w obliczu wyzwań XXI wieku. Albis, s. 207-209.

Bieńkowska W. (2009). Formy współczesnego hotelarstwa – ośrodki Spa & Wellness [w:]

M. Boruszczak (red.). Turystyka uzdrowiskowa, stan i perspektywy. Wyższa Szkoła Turystyki

i Hotelarstwa w Gdańsku, Gdańsk.

Centrum Badania Opinii Społecznych (2013). Aktywność Fizyczna Polaków.

BS/129/2013.Warszawa, www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_129_13.pdf

Ďuriček M., Obodyński K. Syntetyczne podstawy rekreacji i turystyki. Rzeszów:

Publisher, Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006.

Horx M. (2002). Was ist wellness? Anatomie und zukunftsperspektiven des Wohlfuhl-Trends,

Zukunftsinstitut GmbH, Munich.

Powiat Toruński [on-line]. [Dostęp 29.03.2016] Dostępny w World Wide Web: www.powiattorunski.pl/4,turystyka.html Toruń [on-line]. [Dostęp 30.03.2016] Dostępny w World Wide: www.torun.pl/pl/sport-i-rekreacja

Przewoźny M. (2015). Turystyczny Toruń 2015. Monitoring Ruchu Turystycznego. Raport końcowy. Ośrodek Informacji Turystycznej w Toruniu

Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020. Pobrane z:

http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/narodowy-program-zdrowia/npz-2016-2020/

Narodowy Program Zdrowia na lata 2007––2015. Załącznik do uchwały nr

/2007 Rady Ministrów z dnia 15 maja 2007 r.

Strategia Rozwoju Kultury Miasta Torunia do roku 2020. Uchwała RMT 467/2012 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kultury Miasta Torunia do roku 2020, s. 7.

Strategia Rozwoju Powiatu Toruńskiego 2012—2020. Uchwała nr XV/87/2012 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 9 lutego 2012 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu na lata 2012-2020.

Strategia Rozwoju Turystyki Dla Miasta Torunia Do 2020 Roku. Uchwała RMT 608/2013 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Turystyki dla Miasta Torunia do roku 2020.

Winiarski J., Rekreacja i czas wolny: studia humanistyczne. Oficyna Wydawnicza Łośgraf, 2011.

Winiarski R., 1989, Wstęp do teorii rekreacji, AWF w Krakowie, Kraków.

Wojtasik L., Tauber, R. D. Nowoczesna turystyka i rekreacja. Wyższa Szkoła Hotelarstwa

i Gastronomii, 2007.

Województwo kujawsko-pomorskie w 2013 r., Podregiony, powiaty, gminy. Urząd statystyczny w Bydgoszczy 2013.

Żakowiecki J. (red). (2015). Strategia rozwoju klastra turystycznego: w ramach projektu Rekreacja jako narzędzie pozyskiwania biznesu dla przedsiębiorstw z powiatu toruńskiego. Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu.
DOI: https://doi.org/10.19197/tbr.v16i4.294

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Print ISSN: 1643-8175, Online ISSN: 2451-0955, DOI prefix: 10.19197, Principal Contact: tbr@wsb.torun.pl