Evaluation of the impact of work reorganisation in a wholesale store on weekly, monthly and yearly cyclicality discussed on the basis of daily data

Joanna Michalak

Abstract


This paper attempts to evaluate the complex cyclicality of daily data in the course of reorganisation of the work of a wholesale store. In the study concerning a selected wholesale store three cycles of weekly, monthly, and
yearly duration were distinguished using a set of zero-one variables in econometric models. The study period may be divided into two parts – before and after the introduction of organisational changes in the wholesale store.

Keywords


cycle analysis of daily data, amplitudes, outliers, calendar effects, organisational changes, saturated models

Full Text:

PDF

References


Błażejowski, M., & Kufel, T. (2009). Analiza porównawcza metod estymacji amplitud cykliczności dla danych o wysokiej częstotliwości obserwowania. Studia i prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, (2).

Drucker, P. (2000). Myśli przewodnie Druckera. Warszaw: MT Biznes.

Fok, D., Franses, P., & Paap, R. (2006). Performance of Seasonal Adjustment Procedure: Simulation and Empirical. In T. Mills, & K. Patterson (Eds.), Palgrave Handbook of Econometrics (Vol. 1) (pp. 1035-1055). Palgrave Macmillan UK.

Kufel, T., Błażejowski, M., & Kufel, P. (2014). Obszary modelowania niefinansowych danych transakcyjnych (tickowych). Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 7(45), 197-204.

Kufel, T. (2010). Ekonometryczna analiza cykliczności procesów gospodarczych dla danych o wysokiej częstotliwości obserwowania. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Kufel, T. (2006). Ekonometryczne modelowanie cykliczności w procesach sprzedaży na podstawie danych dziennych. Prace Naukowe AE we Wrocławiu, 1112, 236-247.

Kufel, T. (1997). Identyfikacja struktury procesów ekonomicznych dla danych dziennych. In T. Kufel, & M. Piłatowska (Eds.), Dynamiczne Modele Ekonometryczne (pp. 233-244). Toruń: Wydawnictwo UMK.

Kufel, T., & Zawada, M. (1999). Modelowanie cykliczności procesów o wysokiej częstotliwości obserwowania. In T. Kufel, & M. Piłatowska (Eds.), Dynamiczne Modele Ekonometryczne: VI Ogólnopolskie seminarium Naukowe 7-9 września 1999 w Toruniu (pp. 113-127). Toruń: Wydawnictwo UMK.

Osińska, M. (Ed.). (2007). Ekonometria współczesna. Toruń: TNOiK.

Roth, G., & Kurtyka, M. (2008). Zarządzanie zmianą: od strategii do działania. Warszawa : Wydawnictwo CeDeWu.pl.

Zeliaś, A. (200). Metody statystyczne. Warszawa: PWE.

Zieliński, Z. (1979). Metody analizy dynamiki i rytmiczności zjawisk gospodarczych. Warszawa: PWN.
DOI: https://doi.org/10.19197/tbr.v14i1.20

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Print ISSN: 1643-8175, Online ISSN: 2451-0955, DOI prefix: 10.19197, Principal Contact: tbr@wsb.torun.pl