Managing Competences In Schools

Barbara Beata Wyrzykowska, Joanna Urbańska

Abstract


The contemporary challenge is to define the competences of headteachers from the point of view of the goal and needs of the school as an organisation. The aim of this article is to present the concept of competence management in schools and an attempt to answer the question: what are the desirable competences of headteachers within the area of educational leadership? The sources of information were: literature of the subject and own research. A diagnostic survey method was used as a testing technique. In the research it was decided to select a targeted sample, which is why the performed studies are idiographic in nature, which means that the conclusions refer only to the studied population. The conclusions are as follows: competence management should be used in schools because it affects not only the human resources policy but also the development of the institution. Headteachers and teachers have pointed to the many traits and behaviours that an educational leader should have. The mentioned competences of educational leadership included: consistency, creativity, competence, communication skills, cooperative attitudes, openness to change and the needs of others, flexibility in action and planning.


Keywords


competences, competence management, educational leadership, school

Full Text:

PDF

References


Strykowski W., Strykowska J., Pielechowski W. (2003), Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej [Competences of a Modern School Teacher], Poznań.

Adams K., (1997), Interview with Dawid McClelland, "Competency" , No. 4.

Bednarska-Wnuk I. (2010), Zarządzanie szkołą XXI wieku. Perspektywa menedżerska. [Management of 21st Century School. The Managerial Perspective.] ABC a Wolter Kluwer business, Warsaw.

Borkowska S., (2006), Strategie wynagrodzeń [Remuneration Strategies]. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.

Boyatzis R., (1982), The Competent Manager: A Model for Effective Performance, Wiley, New York. Collins J. (2001). Good to Great, New Jork.

Elsner D. (2003), Szkoła jako ucząca się organizacja – zarys koncepcji [School as a Learning Organisation – Concept Outline] [in:] Szkoła jako ucząca się organizacja.

Szansa dla ambitnych [School as a Learning Organisation. An Opportunity for the Ambitious] (ed.) D. Elsner, Chorzów.

Filipowicz G., (2014), Zarządzanie kompetencjami. Perspektywa firmowa i osobista. [Competence Management. Company and Personal Perspective.]. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warsaw.

Filipowicz G., Kompetentny Menedżer [Competent Manager]. PARP, [www. kompetencjemsp.parp.gov. pl (06 Jan 2016)].

Fullan M. (1995). The school as a Learning Organization. Distant Dreams, Theory into practice vol. 34, no. 4.

Hammersley M., Atkinson P. (2000). Metody badań terenowych. [Field Survey Methods]. Zysk i S-ka, Poznań.

Jabłoński M., (2009), Kompetencje pracownicze w organizacji uczącej się. Metody doskonalenia i rozwoju. [Employee Competence in the Learning Organisation. Methods of Improvement and Development.]. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.

Juceviciene P., Lepaitte D., (2005), Competence as derived form of activity: the problem of their level correspondence, Kaunas University of Technology, Institute of Educational Studies, Kaunas.

Kubiczek B. (2016). Sztuka zarządzania oświatą. Teoria i praktyka. [The Art of Education Management. Theory and Practice]. Publisher: Nowik Sp. J. Biuro Handlowe, Opole.

Masłyk-Musiał E., (2005), Zarządzanie kompetencjami w organizacji. [Management of Competence in the Organisation]. Oficyna wydawnicza WSM, Warszawa.

Moczydłowska J., (2008), Zarządzanie kompetencjami zawodowymi a motywowanie pracowników. [Managing Professional Competences and Motivating Employees]. Difin, Warsaw.

Nieżurawska J., (2010), Elastyczne systemy wynagrodzeń w przedsiębiorstwach w Polsce [Flexible Remuneration Systems in Enterprises in Poland], Dom Organizatora, Toruń.

Oleksyn T., (2001), Praca i płaca w zarządzaniu. [Work and Remuneration in Management]. Międzynarodowa Szkoła Menedżerów. Warsaw.

Oleksyn T., (2010), Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka [Competence Management. Theory and Practice]. Oficyna a Wolters Kluwer business, Wydanie II, Warszawa.

Pocztowski A., (2003), Zarządzanie zasobami ludzkimi. [Human Resources Management.]. PWE, Warsaw.

Pocztowski A., (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie – procesy – metody. wyd II [Human Resources Management. Strategies – Processes – Methods. 2nd edition], PWE S.A., Warszawa.

Spencer L.M., Spencer S.M., (1993), Competence at Work, John Wiley&Sons, New York.

Szczepańska-Woszczyna, K. (2016), Kompetencje menedżerskie w kontekście innowacyjności przedsiębiorstwa. [Management Competence in the Context of Company Innovation.]. PWN SA, Warszawa.

Tyrańska, M., (2015). Koncepcja systemu oceny kompetencji kadry menedżerskiej w przedsiębiorstwie. [The Concept of a System for Assessing the Competence of Managerial Staff in a Company.]. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.

Witaszek Z., (2011), Rozwój kompetencji menedżerskich przesłanką sukcesu organizacji. [Development of Managerial Skills as a Prerequisite for the Organisation's Success.] "Zeszyty Naukowe Marynarki Wojennej". Rok LII nr 4 (187).

Wyrzykowska B., (2012), Przedsiębiorczość intelektualna jako kompetencja współczesnego menedżera. [Intellectual Entrepreneurship as the Competence of a Modern Manager]. "Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej" nr 100.
DOI: https://doi.org/10.19197/tbr.v16i4.137

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Print ISSN: 1643-8175, Online ISSN: 2451-0955, DOI prefix: 10.19197, Principal Contact: tbr@wsb.torun.pl