Models and Forecasts of Outflows from Unemployment in the Kuiavsko-Pomorskie Voivodship

Magdalena Osińska, Dominik Śliwicki

Abstract


The outflow from unemployment is defined as the number of persons who were excluded from the register of public employment services in a given reporting period. Employment outflows from unemployment to employment are of particular importance.
The aim of this article is an econometric analysis of the factors influencing the outflows from unemployment in the Kuiavsko-Pomorskie voivodship in the years 1999-2016 and forecasting for 2017. The obtained results clearly indicate that the congruent dynamic model is the appropriate tool for causal analysis of the outflow from unemployment. The forecasts obtained on this basis are characterized by high accuracy. Forecasting results were compared with the expert forecast.

Keywords


outflow from unemployment, econometric model, expert forecast

Full Text:

PDF

References


Cieślak M., Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

Gałecka E., Zastosowanie funkcji dopasowań do analizy efektywności rynku pracy, Wiadomości Statystyczne, 10, Warszawa 2007.

Kaczorowski P., Tokarski T., Restrukturyzacja a odpływy z bezrobocia (analiza oparta na rozszerzonej funkcji dopasowań), Wiadomości Statystyczne, 11, Warszawa 1997.

Kaczorowski P., Tokarski T., Niektóre determinanty odpływów z bezrobocia w Polsce, [w:] Kwiatkowski E. (red.), Przepływ siły roboczej a efekty aktywnej polityki państwa na rynku pracy w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1998.

Kwiatkowski E., Aktywna polityka państwa na rynku pracy w Polsce, [w:] Kryńska E., Kwiatkowski E., Zarychta H., Polityka państwa na rynku pracy w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, Raport IPiSS, 12, Warszawa 1998.

Stasiak J, Tokarski T., Analiza odpływów z bezrobocia. Funkcja dopasowań, [w:] Kwiatkowski E. (red.), Przepływy siły roboczej a efekty aktywnej polityki państwa na rynku pracy w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1998.

Śliwicki D., Ekonometryczna analiza odpływów z bezrobocia, Wiadomości Statystyczne, 3, Warszawa 2014, s. 24 – 35.

Talaga L, Zieliński Z., 1986, Analiza spektralna w modelowaniu ekonometrycznym. PWE Warszawa.
DOI: https://doi.org/10.19197/tbr.v16i3.134

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Print ISSN: 1643-8175, Online ISSN: 2451-0955, DOI prefix: 10.19197, Principal Contact: tbr@wsb.torun.pl