Selected elements of resource theory in the context of enterprise competitiveness

Anna Majzel, Madalena Byczkowska

Abstract


In this article an attempt has been made to characterize selected elements influencing the competitiveness of the company. Considerations were based on enterprise resource theory and limited to chosen factors. As numerous studies show, the importance of knowledge, human resources and innovation are key determinants of both the development and competitiveness of today's companies.


Keywords


enterprise, innovation, competitiveness, resource theory

Full Text:

PDF

References


Armstrong, M. &Taylor, S. (2016). Zarzadzanie zasobami ludzkimi, Wolters Kluewer, Warsaw,

Ball-Woźniak, T. (2006). Innowacyjność w kształtowaniu przedsiębiorstw. In M. Juchniewicz (Ed.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji. Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw. (p. 78). Olsztyn: UWM

Baruk, J. (2006). Zarządzanie wiedzą i innowacjami. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek. p. 17.

Bonikowska M. & Zacłona R., Kapitała ludzki jako wartość firmy, Warsaw, PARP, 2015

Edvinsson, L. (2001). Kapitał intelektualny. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN. pp. 17, 34.

Evans, Ch. (2005). Zarządzanie wiedzą. Warsaw: PWE. p. 31

Flak, O. & Głód, G. (2012). Konkurencyjni..., op. cit., pp. 73–119

Hammer, M. (1996). Beyond reengineering: How the process-centered organization is changing our work and our lives. New York: HarperCollins Publishers. p. 104

Imbis, B. (2002). Marka w strategii małych i średnich przedsiębiorstw. Przemysł Spożywczy, 12.

Internetowy serwis controllingu http://isc.infor.pl/slownik-pojec/haslo,101142.html Retrieved 13 July 2017

Janasz, W. (1999). Innowacyjne strategie rozwoju przemysłu. Szczecin: Fundacja Na Rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego. p. 75;

Janasz, W., Janasz, K., Prozorowicz, M., Świadek, A. & Wiśniewska, J. (2002). Determinanty innowacyjności przedsiębiorstw. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. p. 54.

Kotler, Ph. & Keller, K. (2013). Marketing Management. New Jersey: Prentice Hall

Kusa, R. (2008). Przyczynowo-skutkowy model konkurencyjności przedsiębiorstw. Ekonomia Menedżerska, 3, p. 61–63

Lipka, A. (2010). Inwestycje w kapitał ludzki organizacji w okresie koniunktury i dekoniunktury. Warsaw: Wolters Kluwer

Michalak, A. (2007). Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce. Warsaw: PWN. p. 59

Michna, A. (2017). Orientacja na zarządzanie wiedzą w kontekście innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw, STU, Katowice

Mikuła, B. (2006). Organizacje oparte na wiedzy. Cracow: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie. p. 96.

Mroziewski, M. (2008). Kapitał intelektualny współczesnego przedsiębiorstwa. Koncepcje, metody wartościowania i warunki jego rozwoju. Warsaw: Difin. p. 28

Oleksyn, T. (2006). Zarządzanie kompetencjami teoria i praktyka. Cracow: Oficyna Ekonomiczna. p. 26

Rokita, J. (2005). Zarzadzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej. Warsaw: PWE. p. 121

Stankiewicz, M. J. (2005). Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Badanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji. Toruń: Dom Organizator Tonik. p. 99

Stawasz, E. (1999). Innowacje a mała firma. Łódź: Uniwersytet Łódzki [University of Łódź]

Szałkowski, A. (2006). Podstawy zarządzania personelem. Cracow: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie. p. 19

Urbanek, G. (2011). Kompetencje a wartość przedsiębiorstwa. Zasoby niematerialne w nowej gospodarce. Warsaw: Wolters Kluwer. p. 12.
DOI: https://doi.org/10.19197/tbr.v17i2.132

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Print ISSN: 1643-8175, Online ISSN: 2451-0955, DOI prefix: 10.19197, Principal Contact: tbr@wsb.torun.pl