The Logistics Of Information In Customer Service Of Online Clothing Shops

Dariusz Weiland

Abstract


The primary objective of this article is to present information logistics as a crucial component of servicing the customers of online clothing stores. The article assesses the relationship between store-transferred information transferred and the rating given by customers. Furthermore, the article explicates the necessity to treat information as a resource, outlines the logistics of information and its influence on the functioning of e-commerce, focusing on the most prominent characteristics of e-trade in Poland, especially in the clothing sector.


Keywords


e-commerce, logistics

Full Text:

PDF

References


Heracleous L., (1998) Better than the rest: Making Europe the leader In the next wave of innovation and performance. Long Range Planning, Luty, p.155

Jasiński J. Specyfikacja biznesu w Internecie [W:] Biblia e-biznesu, Praca zbiorowa, Wydawnictwo Onepress, Gliwice 2013, p.17

Kozerska M., (2014), Obsługa logistyczna obszaru e-commerce. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarzadzanie nr 68/1905 p.51

Nemat R., Taking a look at different types of e-commerce., World Applited Programming, Vol (1), No (2), June 2011, p. 100-104

Szmelter A., (2013), Business Intelligence jako element systemu zaopatrzenia informacyjnego. [W:] Roczniki Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Nr 12 (12), p.129.

Weiland D., Omnichannel as a new challenge for Logistics. Torun Business Review. - 2016, nr 15 (4) p. 69-78

Chaberek M., (2001), Logistyka informacji zarządczej w kontrolingu przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk

Chaberek M., (2002) Makro- i mikroekonomiczne aspekty wsparcia logistycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, p.15.

Gregor B., Stwiszyński M., E-commerce, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Łódź 2002r. p. 77

Kotler Ph., Amstrong G., Saunders J., Wong V., Marketing, Podręcznik europejski. PWE, Warszawa 2002r,

p.1055

Morris M., West S., 2001. E-biznes, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa.

Szpringer W, Handel elektroniczny – konkurencja czy regulacja?, Difin, Warszawa 2000r, s.22-26

Tian Y., Stewart C., (2006) History of E-Commerce w: Encyclopedia of E-commerce, E-government, and Mobile Commerce - M. Khosrow – Pour, Idea Group Reference, London, s. 559-560

Raport E-commerce w Polsce (2015), Gemius dla E-Commerce Polska Retrieved from https://www.gemius.pl/files/reports/E-commerce-w-Polsce-2015.pdf

Raport E-commerce w Polsce (2016), Gemius dla E-Commerce Polska Retrieved from https://www.gemius.pl/files/reports/E-commerce-w-Polsce-2015.pdf

Raport E-commerce w Polsce (2017), Gemius dla E-Commerce Polska Retrieved from https://www.gemius.pl/files/reports/E-commerce-w-Polsce-2015.pdf

Raport z badania ośmiokanałowościz w branży fashion w Polsce, 2015 https://www.unity.pl/wp-content/uploads/2015/09/Raport-omnichannel2015-fashion.pdf

Oxford Dictionarise, 2016 http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/ecommerce?q=ecommerce

(WTO, 2016), https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc9_e/brief_ecom_e.htm

(OECD, 2016) https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=4721

(GUS, 2016) http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/1778,pojecie.html
DOI: https://doi.org/10.19197/tbr.v16i3.130

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Print ISSN: 1643-8175, Online ISSN: 2451-0955, DOI prefix: 10.19197, Principal Contact: tbr@wsb.torun.pl