Systems of remuneration and motivation on the example of employees of internal hospital pharmacies in Poland – study results

Joanna Nieżurawska, Hanna Karaszewska, Maciej Jaskulski

Abstract


In 1991, a process of profound changes in financing and organisational empowerment of health care institutions in Poland was initiated. Functions of supplying with funds (the payer, i.e. the health insurance institution) were taken over by Health Insurance Funds (later the National Health Fund). As a rule, the issues of remuneration and motivation in hospitals are governed by the remuneration regulations. However, the hospital’s regulations offer some possibilities to managing persons (directors/managers of hospitals) in the development of systems related to increasing the motivation of its employees.

The main objective of this article is to identify and assess the systems of motivation of employees of internal pharmacies in public hospitals in Poland. The article formulates the desired directions of changes in this regard.

The survey method were used. A total of 60 people employed at hospital pharmacies took part in the study.

The results of research indicate the functioning of traditional systems of remuneration among pharmacists (pharmacy managers and employees) in hospitals. The internal structure of remuneration of employees is not very fragmented and employee engagement and motivation of employees are clearly smaller here.


Keywords


systems of remuneration, systems of motivation, determinants of remuneration, employees of hospital pharmacies

Full Text:

PDF

References


Armstrong, M. (2006). Employee Reward. People and organizations. Chartered Institute of Personnel and Development, 56, 410- 418.

Armstrong, M. (2000). Rewarding Teams. Chartered Institute of Personnel and Development, London, 112-121.

Borkowska, S. (2001). Strategia wynagrodzeń, Economics Publishing House ABC Publishing House: Kraków.

Karaszewska, H. & Nieżurawska, J. (2016). Zatrudnienie i wynagradzanie lekarzy w publicznej służbie zdrowia. In A. Andrzejczak & J. Furmańczych (Eds.), Zmiany ról i uwarunkowań pracy menedżerów w organizacjach publicznych (pp: 128-138). Poznań.

Karaszewska, H., Nieżurawska, J. & Zarębski, A. (2016). Contracting services with medical doctors as a form of employment and remuneration– the polish experience. Management Issues in Healthcare System, 1, 17-26.

Karaszewska, H. (2003). Ewolucja systemów wynagrodzeń w Polsce w okresie zmian systemu ekonomicznego. Toruń: Nicolaus Copernicus University Publishing House.

Karaszewska, H. (2013). Nowoczesne koncepcje wynagrodzeń. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, 2(28), 13-25.

Karaszewska, H. & Nieżurawska, J. (2013). Wynagradzanie lekarzy w podmiotach leczniczych w Polsce. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 3-4, 61–63.

Nieżurawska, J. (2013). Systemy kafeteryjne w Wielkiej Brytanii, USA i Polsce. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, 2(28), 81-95.

Nieżurawska, J. (2010). Elastyczne systemy wynagrodzeń w przedsiębiorstwach w Polsce. Toruń: TNOiK.

Purcell, J., Kinnie, N., Hutchinson, S., Rayton, B. & Swart, J. (2003). Understanding the People and Performance Link: Unlocking the black box. London: CIPD.

Sekuła, Z. (2005). Wynagrodzenia zmienne i rzeczowe. Kraków: Economics Publishing House.

The Act of 19 April 1991 on Pharmaceutical Chambers, consolidated text Journal of Laws of 1991, No. 41, item 179, as amended.

The Act of 26 June 1974 – the Labour Code, consolidated text, Journal of Laws of 2014, item 1502, as amended.

The Act of 6 September 2001 – the Pharmaceutical Law, consolidated text, Journal of Laws of 2001, No. 126, item 1381, as amended, para 2,3, 4.
DOI: https://doi.org/10.19197/tbr.v15i1.12

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Print ISSN: 1643-8175, Online ISSN: 2451-0955, DOI prefix: 10.19197, Principal Contact: tbr@wsb.torun.pl